We love seafood

En bättre värld genom kärlek till sjömat

Från hav till bord

Kontakta oss

Insula Sverige
Transportvägen 9
117 43 Stockholm
Sverige

+46 (0) 8 449 59 50

info@insula.se