Delar av det norska torsk- och koljafisket förlorade nyligen sin MSC -certifiering. Detta beror dock inte på att bestånden är hotade, inte heller på att torsk och kolja fiskas på ett ohållbart sätt.

Den norska torsken kommer från världens största torskbestånd - nordöstra arktiska torsken (NEA). Denna bestånd anses vara hälsosam och livskraftig av International Council for the Exploration of the Sea (ICES), liksom av Norwegian Institute of Marine Research. Detsamma gäller kolja.

Kortfattat; Norsk torsk och kolja är fortfarande mycket hållbara fiskealternativ.

Läs mer om varför du kan fortsätta att lita på att norskt fiske fortfarande är hållbart här: