Amanda Seafoods A/S producerar och marknadsför ett brett utbud av fiskprodukter, som vi stolt har levererat till dansk detaljhandel, foodservice och industri sedan 1916 under varumärkena Amanda och Dronningen.

2019 tog Amanda Seafoods A/S över de välkända varumärkena Bornholms och Glyngøre – som båda är "Leverandør til Det Kgl. Danske Hof".

Ambitionen är att bibehålla förstaplatsen som Danmarks sjömatsleverantör och inspirera danskarna till att äta mycket mer fisk. Med stor motivation, nyfikenhet och fiskestolthet sätts det bästa sjömatssortimentet samman inom alla kategorier.

Hög kvalitet, innovation och tillväxt är Amandas styrka och drivkraft.

Hos Amanda Seafoods finns det utrymme så att alla medarbetare kan komma med åsikter som bidrar till framgången. Amanda är den bästa arbetsplatsen för dem som kan, vill och har uthållighet och beslutsamhet att vinna kundens förtroende.

Under januari 2017 blev Amanda Seafoods en del av Insula-koncernen. Ett nytt och spännande kapitel som har gett tillgång till det bästa inom sjömat i en samlad värdekedja.

CVR 20007117