Våra havsområden förorenas och fisk och andra djur som lever i havet får i sig plast och mikroplaster. Det är skadligt för fisken, och därmed också en riskfaktor för Insula, som lever av havet.

Vi arbetar förebyggande genom att påverka beslutsfattare till att fatta beslut och verkställa åtgärder som värnar våra hav. Vi engagerar oss i sunda och rena hav och stöder initiativ som strandstädning för renare kuster. Våra produkter tillverkas med råvaror som är hållbart fiskade.