Hållbarhet är helt centralt för Insula. Vi vill lämna ett positivt fotavtryck genom att försäkra oss om att våra produkter är producerade och sålda med omtankte om människor, djur och miljö samt att vi bidrar till en mer hälsosam och hållbar livsstil.

«En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov» Brundtlandskommisionens definition av begreppet hållbar utveckling från 1987.

Vi inom Insula vill ta vår del av ansvaret för att lösa de stora hälso- och hållbarhetsutmaningar som världen står inför, genom att utveckla och erbjuda mer hälsosam mat och att använda mindre av jordens resurser. Vi måste tillsammans arbeta för att reducera matsvinnet och öka återanvändandet av jordens resurser, det som benämns cirulär ekonomi.

Sjömat är ett överlägset animaliskt protein, ur både hälso- och miljöperspektiv. Vårt mål är att öka sjömatskonsumtionen genom att erbjuda spännande och smakfulla sjömatsprodukter som är enkla att tillaga, för att göra det lätt för alla att göra bra miljöval i vardagen.

2050 kommer vi vara 10 miljarder invånare på jorden, 40% fler än vad vi är idag. Ökningen sker samtidigt som den odlingsbara ytan minskar och många havsområden blir överfiskade. Jordklotet består av 70% hav, men idag kommer bara 3% av maten vi äter från havet. Skall vi klara av att mätta en växande befolkning måste mer mat komma från havet. Vi måste därför arbeta smartare och ta vara på vår dyrbara planet.

Hållbarhet är grundläggande i Insulas affärsstrategi. Kärnan i en hållbar affärsstrategi kretsar kring att skapa värden och vara lönsam utan att det sker på bekostnad av människor, etik, samhälle eller miljö samtidigt som vi bidrar till god livskvalitet för befolkningen, oavsett om de är konsumenter som äter vår sjömat eller arbetar hos oss. Så gör vi vår vision  och slogan verklig. «En bättre värld genom kärlek till sjömat»

Genom hela värdekedjan tar vi hänsyn till hur vår verksamhet påverkar miljön. För Insula handlar en hållbar affärsmodell bland annat om:

  • Att kräva en hållbar förbrukning  av resurser, både av oss själva och av våra leverantörer.
  • Att ändra insatsvaror från icke-förnyelsebara till förnyelsebara resurser.
  • Att bara köpa råvaror från hållbara fiskbestånd.
  • Att säkra återanvändning av icke-förnyelsebara resurser i en cirkulär ekonomi .
  • Att producera med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt hållbarhetsarbete stödjer FN:s hållbarhetsmål. Vi har definierat följande hållbarhetsmål som de mest relevanta för Insula.

Hållbarhetsrapport (PDF, 2MB)