Insula AS har som ambition att bli en ledande aktör inom utveckling, produktion och försäljning av förädlad sjömat på den nordiska marknaden. Trots vår unga ålder samlar och bygger vi en solid och bred expertis inom bearbetning och försäljning av sjömat genom vår portfölj av starka och traditionella företag. Vår gemensamma utgångspunkt är kärlek till havet och traditionerna, och vår framgång är beroende av vår förmåga att kombinera detta med innovation för att nå ut med havets delikatesser till en ständigt växande marknad.

Som leverantör av sjömat till en växande marknad, ägare av traditionsrika företag och arbetsgivare för hängivna medarbetare, medföljer ett stort ansvar. Vi är därför engagerade i att bygga vår företagskultur utifrån gemensamma etiska principer som säkerställer korrekt drift och produktion. Samtidigt är vi engagerade i att ta hand om de många goda företagskulturer som redan finns i våra dotterbolag.

För att uppnå detta har koncernen etablerat sin plattform för fortsatt tillväxt genom koncernens strategi och Insula Way. Strategin förklarar våra ambitioner och hur vi når dem. Insula Way definierar våra mål och sätter standarden för hur vi driver vår verksamhet.

Uppförandekoden är en del av Insula Way, som definierar våra standarder för hur vi gör affärer och verkar som ansvariga representanter för koncernen.
Våra etiska riktlinjer gäller för alla anställda och styrelseledamöter i koncernen, oavsett geografisk plats eller företagstillhörighet. Det förväntas därför att alla avsätter tid för att förstå innehållet och betydelsen av dessa, och att detta är grunden till varje medarbetares arbetsdag. Respekt för människor och miljö, laglighet och integritet är vår gemensamma grund för vidareutveckling.

Insulas etiska riktlinjer är godkända av Insula AS:s styrelse den 7 december 2017 och senast reviderade i oktober 2023.


Amund Fjørtoft
CEO Insula AS