INSULA kommer ursprungligen från varumärkesföretaget Lofotprodukt AS i Norge, men har idag ett antal traditionella och starka sjömatsföretag i sin företagsportfölj.

För att säkerställa och fortsätta den nära relation som våra företag har till marknaden, kunden och konsumenten, är vår operativa verksamhet organiserad i fyra affärsområden, tillika landsorganisationer; Insula Norge, Insula Sverige, Insula Danmark och Insula Finland. Dessa affärsområden har som mål att vara experten inom sjömat på sina respektive marknader, och de som hjälper konsumenterna att oftare välja sjömat.

Dessutom har vi ett femte affärsområde, Insula Vitfisk, som säkerställer kvalitetsråvaran för koncernens företag. Här ligger fokus på fiskaren och köparen av fisk, förutsättningen för god kvalitet och regelbundenhet. Insula Vitfisk står också för stora delar av Insulas exportförsäljning utanför Norden.

Insulas huvudkontor ligger i Leknes på Lofoten, Norge. Här håller delar av företagsledningen till, samt våra gemensamma tjänster inom ekonomi och administration. Koncernens enheter för affärsutveckling och kommunikation ligger i Fiskehallen i Oslo.

Insula_Koncernfunktioner_Affarsområden

Vill du veta mer om våra verksamheter?
Läs mer om  Våra bolag, eller besök våra nationella webbsidor för mer marknadsorienterad information. Du hittar länkarna till landsidorna under "Country" överst till höger i menyraden.