Conchilia AS investerar i och äger ett antal företag som producerar och säljer skaldjur, främst till den norska dagligvaru- och storhushållsmarknaden. Huvudaktiviteten är relaterad till företagen Hitramat AS, Seashell AS och Åkra Sjømat AS.

Conchilia och dess dotterbolag blev 2016 en del av Insula-koncernen.

Org.nr. NO 986 850 562

Några av våra företag:

Hitramat AS

Hitramats historia inleddes 1905 med fiskhandlaren Sivert Fjeldvær. Sedan dess har företaget byggts upp med fångst och produktion av krabba som är den huvudsakliga stöttepelaren.

Idag är Hitramat Europas största aktör inom förädling av krabba, och hanterar 85 procent av den volym som fångats längs norska kusten.

Krabbprodukterna finns hos alla aktörer inom norsk dagligvaruhandel. Dessutom exporteras cirka 40 procent av våra produkter, med Frankrike som huvudmarknad.

Vi är stolta över att kunna säga att vi levererar produkter av högsta kvalitet, att vi fångar på ett hållbart sätt och att vi ständigt utvecklar en arbetsplats som är en av hörnstenarna i vår kommun.

Vi har många flexibla och engagerade medarbetare som skickar ut hälsosamma och välsmakande produkter till konsumenterna varje dag.

Parmesan kommer från Italien. Champagne kommer från Frankrike. Krabba kommer från Hitra.

Hitta inspiration och recept på krabbe.no

Seashell AS

Seashell är ett försäljnings- och produktionsföretag för fisk och skaldjur lokaliserat i Norge på Nordyrøy i Frøya kommun.

Vi arbetar främst med hotell, restauranger och catering (horeca) internationellt.

Vårt företag grundades 1997 för att nyttja nya arter från kustvatten och har hela tiden varit ledande inom försäljning av levande kammusslor.

Vår huvudsakliga drivkraft är att tillhandahålla kvalitetsprodukter till världens bästa kockar.

Våra styrkor är god kunskap om goda råvaror och en förståelse för vad marknaden vill ha.

Våra medarbetare motsvarar åtta heltidstjänster och är en viktig arbetsplats i ett litet samhälle, och vi har stor tro på att vildfångade kvalitetsprodukter har stor marknadspotential i framtiden.

Åkra sjømat AS

Åkra Sjømat AS etablerades 1992 av Svein och Heidi Torsen. Det var då ett familjeföretag som arbetade med rensning av krabba. Hittills har företaget genomgått många utvecklingar. Idag har vi landning av fisk och skaldjur, anläggning för rensning av krabba, räkpackning och lokal fiskförsäljning.