Vi vill bidra till en sund och hållbar livsstil genom gott resursutnyttjande och minimal miljöpåverkan.

Vi ser till att våra produkter är producerade med omtanke om männsikor, djur, hav och övrig miljö. Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet genom bland annat minskad energiförbrukning och källsortering vid våra produktionsanläggningar. Vi arbetar för att använda miljövänliga emballage som bidrar till minskat matsvinn genom förpackningar som skyddar produkten samt ger en förlängd hållbarhet samtidigt som den är effektiv vid transport och är lämplig för återvinning.