Målet är att Insula ska ta positionen som den ledande aktören inom hållbar sjömat på sina egna marknader.

- För mig handlar hållbarhet om att göra det som är bra och rätt för framtiden.
Jeanette Forsell, tillträdande Affärsutvecklare Hållbarhet Insula AS.

– Sjömat är framtiden, och Insula ska starta ett arbete med att få fler att äta hälsosam, hållbar och god mat från havet. Även om vi gör mycket rätt redan måste vi bli ännu bättre. Jag är därför mycket glad över att Jeanette nu kommer att leda arbetet med hållbarhet och bidra till att vi arbetar mer strukturerat med frågan, för att nå de mål vi har satt upp, säger Olav Holst-Dyrnes, Koncernchef på Insula AS.

Insula producerar ett brett sortiment av förädlade fisk- och skaldjursprodukter från 18 olika fabriker i fem nordiska länder. Hemmamarknaden är Norden, men flera av företagen bedriver även omfattande exportverksamhet. Insula som koncern etablerades 2015. Flera av bolagen har redan en lång tradition av att arbeta målmedvetet även med hållbarhet, enligt Koncernchefen.

– Havet är själva livsgrunden för det vi gör samt för de många lokalsamhällen vi verkar i. Det här är en medvetenhet som är väl planterad hos oss. Vi har till exempel vitfiskföretaget Tobø Fisk som har utmärkt sig som en pionjär inom användningen av biprodukter, Amanda Seafoods som har lanserat ett antal ekologiska skaldjursprodukter för den danska konsumenten, Marenor som tidigt satte havsförhållanden på agendan i den svenska fiskeindustrin och Escamar som har banat väg för att lansera finska snacksproduker av restråvara. Vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet med lokala initiativ i varje enskilt företag, men nu också i större utsträckning, tillsammans lyfta våra insatser över bolaget, marknaden, länder och inte minst; längs värdekedjan från hav till bord, säger Holst-Dyrnes.

Jeanette Forsell kommer från tjänsten som Kvalitets- och hållbarhetschef i Insulas eget dotterbolag Marenor AB. Hon har en utbildning inom industriell ekonomi och molekylärbiologi och är mån om att ge konsumenterna möjlighet att göra aktiva och bra val när de handlar mat. Nu ser hon fram emot att ta sig an sitt nya ansvarsområde inom hållbarhet från 1 februari 2022.

– För mig handlar hållbarhet om att göra det som är bra och rätt för framtiden. Insulas kärna bygger redan på ett hållbart tänkesätt. Tillsammans med alla våra duktiga och engagerade medarbetare blir mitt jobb att se till att både kunder och konsumenter kan känna sig trygga med att vår sjömat produceras och säljs med omsorg om både människor och miljö. Bara på så sätt kan vi lyckas med det vi gör, nu och för framtiden, avslutar Jeanette.

Läs mer: - En bättre värld genom kärlek till sjömat

Foto: Knut Bry
Foto: Knut Bry