Frøya Salmon AS är det företag som marknadsför och säljer varumärket Frøya.

Frøya-laxen odlas i havet utanför ön Frøya i Trøndelag, Norge. I detta område har Golfströmmen i årtusenden skapat starka havsströmmar med stor skillnad mellan ebb och flod, vilket säkerställer tillgången på näringsrikt och rent havsvatten två gånger om dagen, sommar som vinter. I generationer har detta naturfenomen skapat ideala förhållanden för lax.

När laxen har vuxit till mellan fem och sex kilo, förs den in till öns mest toppmoderna processanläggning för bearbetning.

Laxen sorteras och skärs för hand och bara de bästa av de skinn- och benfria bitarna görs till Frøya laxloin. Med en unik förpacknings- och kylningsprocess tar det bara två timmar från det att fisken är full av liv vid liv tills den är färdigförpackad och redo för snabb kylning till under 0 grader.

På detta sätt uppnår Frøya lax sin unika kvalitet och som passar perfekt till sushi och sashimi.

Januari 2016 blev Frøya Salmon en del av Insula-koncernen.

Org.nr. NO 996 100 340