Insula är en nordisk sjömatskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av sjömatsprodukter. Koncernens strategi är att vara en komplett leverantör till dagligvaruhandeln och storhushåll med Norden som primärmarknad.

I Sverige har Insula ett bolag vid namn Marenor AB. Marenor AB agerar producent av förädlade varor och kedjepartner för utveckling av kundernas egna varumärken.