Insula är en nordisk sjömatskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av sjömatsprodukter. Koncernens strategi är att vara en komplett leverantör till dagligvaruhandeln och storhushåll med Norden som primärmarknad.

I Sverige består Insula av to bolag med kompletterande roller. Respektive bolag har ett eget uppdrag med tydligt fokus på bästa värde-erbjudande inom sitt område. Helheten möter marknadens behov av sjömat i Sverige idag, samtidigt som organiseringen ger oss spänst och kraft att driva utveckling av morgondagens fiskkonsumtion.

Fiskeriet Sverige AB agerar kategorikapten med innovation och kommunikation i fokus medan Marenor AB agerar producent av förädlade varor och kedjepartner för utveckling av kundernas egna varumärken.