Insula Sverige är en del av Insula-koncernen, som etablerades 2015 på Lofoten i Norge. Insula är en nordisk sjömatskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av sjömatsprodukter. Koncernens strategi är att vara en komplett leverantör till dagligvaruhandeln och storhushåll med Norden som primärmarknad.

Insula Sverige består av tre bolag med kompletterande roller. Respektive bolag har ett eget uppdrag med tydligt fokus på bästa värde-erbjudande inom sitt område. Helheten möter marknadens behov av sjömat i Sverige idag, samtidigt som organiseringen ger oss spänst och kraft att driva utveckling av morgondagens fiskkonsumtion.

Fiskeriet agerar kategorikapten med innovation och kommunikation i fokus, Marenor agerar producent av förädlade varor och kedjepartner för utveckling av kundernas egna varumärken och Lobsters roll är att förse B2B-marknaden med skräddarsydda, pricksäkra och effektiva råvarulösningar.