Insula är en nordisk sjömatskoncern med huvudfokus på utveckling, förädling och försäljning av sjömatsprodukter. Koncernens strategi är att vara en komplett leverantör till dagligvaruhandeln och storhushåll med Norden som primärmarknad.

I Sverige består Insula av to bolag med kompletterande roller. Respektive bolag har ett eget uppdrag med tydligt fokus på bästa värde-erbjudande inom sitt område. Helheten möter marknadens behov av sjömat i Sverige idag, samtidigt som organiseringen ger oss spänst och kraft att driva utveckling av morgondagens fiskkonsumtion.

Marenor AB agerar producent av förädlade varor och kedjepartner för utveckling av kundernas egna varumärken.