Tobø Fisk AS är ett fiskeindustriföretag i Havøysund i Finnmark, Norge som grundades 1997 av Tor Bjarne Stabell och Børge Johansen. Vi producerar fiskfiléer av vitfisk som torsk, kolja och sej. Vår huvudprodukt är färska loins, som är själva filén.

Vår produktionsanläggning ligger i en liten idyllisk fiskeby på 71 grader nord. Det ger oss en unik placering, nära det rena och kalla arktiska havet. Det gör att vår fisk får de bästa levnadsförhållandena och en mycket speciell kvalitet.

Vi fokuserar på att producera fisken så snart vi landar den på kajkanten. Det är helt avgörande för både kvalitet och hållbarhet. Det som fiskas under dagen produceras oftast samma kväll, vilket ger våra kunder fler hylldagar och mervärde i form av bättre kvalitet. Den färska och hälsosamma råvaran är tacksam att arbeta med eftersom den kittlar både de gastronomiska och visuella smaklökarna hos våra kunder världen över.

I Havøysund kan vi erbjuda en säker, varierad och bra arbetsplats. Vi arbetar var dag för att tillhandahålla god service och med målet att leverera en fantastisk produkt till våra kunder.

Under högsäsong sysselsätter vi 80-100 personer och i lågsäsong är vi 15-30 medarbetare. Det gör oss till ett stort och viktigt företag i vår region.

Vi respekterar havets resurser och vi var tidigt ute med att nyttja fisken till 100 procent. Idag kan vi stolt säga att vi har en stor och varierad kundportfölj som tillsammans köper alla delar av fisken. Trivsel, säkerhet och rätt kvalitet utgör Tobø Fisk AS:s grundläggande värderingar.

I november 2016 blev Tobø Fisk en del av Insula-koncernen. Grundarna Tor Bjarne Stabell och Børge Johansen är fortsatt nyckelpersoner inom Tobø Fisk och inom Insulas övriga vitfiskverksamhet.

Org.nr. NO 977 503 078