• Den vildfångade sjömaten som vi köper kommer endast från hållbart förvaltade bestånd. En hållbar fiskeriförvaltning bygger på goda vetenskapliga råd om utvecklingen av de olika bestånden, kunskap om samspelet mellan arter i ekosystemet och ett nära internationellt samarbete om gemensam förvaltning av bestånden.
  • Vi arbetar aktivt med vår laxleverantör för att säkerställa det mest hållbara vattenbruket, både vad gäller foder, djurskydd och miljöpåverkan. 60% av klimatavtrycket för lax kommer från fodret. Soja är idag en viktig ingrediens i fodret och all soja från Brasilien kommer från garanterade avskogningsfria plantager, certifierade av DNV GL. I framtiden kommer en allt större andel soja i fodret att komma från Europa, och det arbetas också med att utveckla nya fodersammansättningar med alternativa ingredienser.
  • Den största andelen av en produkts klimatpåverkan kommer från själva produkten. Att förpacka optimalt för att minimera matavfall är därför den viktigaste klimatåtgärden. Vi underlättar minskat matavfall i butik och hos konsumenter genom färre enheter i varje kartong och genom rätt portionsstorlek som är anpassad till olika målgrupper.
  • Vi minimerar förpackningarnas plastanvändning där vi kan, utan att kompromissa med produkternas hållbarhet eller livsmedelssäkerhet, använder återvunnen plast där det är möjligt och säkerställer att plasten vi använder lätt kan återvinnas.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att minimera resursanvändningen vid förädling av råvaran, relaterad till energi och vatten.
  • Vi ser till att hela fisken används för att minimera matavfall.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att minska transporternas klimatpåverkan genom att försöka få bra pallutnyttjande och fulla bilar. Vi uppmuntrar till digitala möten för att minska antalet flygresor och byter till elbilar för våra företagsbilar där det är praktiskt möjligt.