Nordic Group AS är ett levande sjömatsföretag med en lång tradition i att betjäna producenter längs Norges kust och har ett omfattande nätverk av nöjda kunder över hela världen. Företaget säljer sjömat till exportmarknaden och har etablerat ett solitt nätverk av sjömatsleverantörer längs hela Norges kust där majoriteten finns i norra Norge.

Företaget grundades 1967 i Trondheim, Norge som ett kooperativ för export av fiskprodukter från ledande vitfiskaktörer belägna längs Nordnorges kust. Under ledning av Oddleiv Korsnes fick företaget en exportlicens till USA 1968, som omedelbart blev huvudmarknaden för filéblock och nya produkter för restaurang och storhushåll.

Fokus har gradvis flyttats över till restaurang och storhushåll samt till detaljhandeln, med nya kunder i USA och på den brittiska och franska marknaden.

Med tiden har ny teknik och förbättrad logistik gjort produktion och försäljning av färska filéprodukter mer lönsamma för branschen och 2004 började Nordic Group sin försäljning av färska fiskprodukter. Sedan dess har exporten av Kungskrabba, färsk fisk och filéprodukter varit företagets huvudinriktning tillsammans med fortsatta exporten av frysta filéblock.

I Augusti 2017 blev Nordic Group en del av Insula-koncernen.

Org.nr. NO 976 578 988