Vardøbruket AS är en landningsstation för fisk som köper vildfångad vit fisk av hög kvalitet från norska kustflottan. Företaget är strategiskt placerat i ett av de mest fiskrika områdena i norra Norge där tillgången av fisk är god året runt.

Företaget tar emot, rensar, kvalitetssorterar och isar fisken innan den färskförpackad skickas med bil från Vardø hamn till sjömatshungriga marknader ute i Europa. Företaget försörjer också Insulas produktionsanläggningar med viktiga råvaror av hög kvalitet.

I november 2017 blev Vardøbruket en del av Insula-koncernen.

Org.nr. NO 888 492 682