Insula Hvide Sande A/S ligger på Jyllands västkust. Nära havet och de färska råvarorna. Hösten 2018 genomgick fabriken en omfattande utökning av produktionsfaciliteterna och fick nya produktionslinjer.

Kärnverksamheten är fiskfiléer för map, seal och frys samt kvävefrysning av loins, filéer och stjärtbitar. Insula Hvide Sande är experter på kväveinfrysning, som bibehåller fiskens kvalitet och konsistens efter upptining.

Insula i Hvide Sande har ett av Danmarks bästa fileteringsteam och teknisk uppsättning för kväveinfrysning av t.ex. loins, stjärtbitar och filéer.

Bra service, professionell expertis och hög kvalitet är styrkan hos Insula Hvide Sande.

Insula Hvide Sande blev en del av Insula-koncernen oktober 2018.

CVR 34093180