Båtsfjordbruket AS grundades 1981 och vår huvudsakliga verksamhet är inköp av färsk vitfisk och kungskrabba från kustfisket i Norge, filéproduktion och levande lagring av vitfisk.

Båtsfjordbruket har långa och stolta traditioner för färsk fisk och sjömat. Sedan 1891 har fisk handlats på egendomen och det blå paketnumret F-162 är en kvalitetsstämpel ute på marknaden.

Företaget har en konventionell fiskmottagnings- och filéfabrik i Båtsfjord samt mottagning av fisk i Vadsø. Dessutom kan vi med stolthet säga att vi är bland de främsta i Norge inom levande lagring av torsk.

Båtsfjordbruket har totalt 84 medarbetare med lång erfarenhet, stort engagemang och hög kompetens, och vi har en central position på vårt område inom fiskeindustrin.

Sedan starten har vi varit ett lokalt och samhällsengagerat företag som tar vårt ansvar på allvar. Att ta hand om både fisken och våra medarbetare är högsta prioritet.

Utanför Øst-Finnmark finns fisk tillgänglig året runt, och genom att underlätta för fiskare och deras båtar får vi fisk året runt till vår filéproduktion. Detta ger oss stabil och erfaren arbetskraft som vet hur kvalitetsfisk skall behandlas och presenteras för kunderna.

Att kunna nyttja allt på fisken är prioritet för oss så att ingenting går till spillo. Matavfall måste minskas till ett absolut minimum och fisken måste tas om hand på ett sådant sätt att kvaliteten inte försämras.

Vi kommer att ta tillvara på naturens resurser och behandla dem med respekt och ödmjukhet.

Båtsfjordbruket blev under november 2017 en del av Insula-koncernen.

Org.nr. NO 929 205 634