Insula Danmark har både produktion av färsk fisk, fryst fisk samt kylda och konserverade produkter. Tillsammans med de andra nordiska Insula-företagen, täcker vi hela värdekedjan från hav till bord. Vi är nära fisken och de färska råvarorna med fileteringsfabrik i Hvide Sande, konservfabrik i Frederikshamn och torskleverfabrik på Island.

Insula Danmark:

BESÖK INSULA DANMARK