God hälsa genom ökad konsumtion av sjömat är bra för både den enskilda individen och för samhället som helhet. Att äta fisk och annan sjömat tre gånger per vecka ger goda hälsoeffekter.

Vi önskar att bidra till mer hälsosamma matvanor, i linje med hälsomyndigheternas kostråd. Insula utvecklar mer hälsosamma produkter och måltidslösningar samt inspirerar konsumenter till en mer hälsosam livsstil. Vi deltar aktivt i forsknings-och samarbetsprojekt mellan myndigheter och näringsliv inom kost och hälsa.