Vi vill bidra till en hälsosam och hållbar livsstil genom bra resursutnyttjande och minimal miljöpåverkan.

Vi ser till att våra produkter är producerade med omtanke om männsikor, djur, havet och miljön. Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet genom bland annat reducerad energiförbrukning, källsortering vid våra produktionsanläggningar, miljövänliga emballageval som bidrar till ett reducerat matsvinn genom förpackningar som skyddar produkten och tillser god hållbarhet, samtidigt som den är effektiv vid transport och är lämplig för återvinning.