Klimatutsläppen måste reduceras för att undvika ytterligare miljöpåverkan från vår livvstil så att vi kan efterlämna planeten i gott skick för kommande generationer.

Sjömat är ett miljövänligt och hållbart val med låg klimatpåverkan. Insula arbetar aktivt med att utveckla produkter och förpackningar som minskar klimatpåverkan genom att minimera mängden förpackningar utan att det påverkar livsmedelssäkerheten eller produktens hållbarhet, utveckla förpackningar med bättre portionslösning för att minska matsvinnet, använda återvunnet material där så är möjligt och genom att använda material som enkelt kan återvinnas.