Insula Sverige består av tre företag med kompletterande roller; Fiskeriet, Marenor och Lobster. Företagen har till uppgift att erbjuda det bästa inom sina respektive områden. Tillsammans möter vi marknadens behov av sjömat i Sverige, samtidigt som organisationen ger oss spänst och kraft för att driva utvecklingen av morgondagens sjömatskonsumtion.

Fiskeriet är vår kategorikapten, som fokuserar på innovation och kommunikation. Marenor fyller rollen som producent av förädlade produkter och som livsmedelskedjornas föredragna partner i utvecklingen av sina egna varumärken. Lobsters roll är att förse B2B-marknaden med skräddarsydda, pricksäkra och effektiva råvarulösningar.

Insula Sverige:

Besök Insula Sverige