Insula Sverige består idag av två företag med kompletterande roller. Marenor agerar som partner till utveckling av och produktion för kundernas egna varumärken. Fiskeriets roll består i att driva konsumtion, innovation och konsumentkommunikation av sjömat i Sverige genom varumärket Fiskeriet, samt direktförsäljning av färsk fisk.

Insula Sverige:

Besök Insula Sverige