Sigvald Rist ledde Insulas dotterbolag Lofotprodukt AS från dess etablering 1994 till bildandet av Insula 2015. Innan dess arbetade han på Dahl Nusfjord settefiskanlegg AS.

2010-2014 satt han i sjömatsföretagens fiskutskott.

Sigvald har en kandidatexamen i vattenbruk från Northern University och ledarskapsutbildning genom Nord-Norsk Ledarskapsutveckling.