Morten Hyldborg Jensen har under flera år arbetat inom vitfiskindustrin, bland annat som chef för försäljning av fryst vitfisk hos Lerøy Seafood ASA (2017-2018), försäljnings- och marknadschef Industri Norway Seafood AS (2010-2017), verkställande direktör Försäljning och marknad Aker Seafoods AS (2005-2010), försäljnings- och marknadschef Aker Seafoods AS (2002-2005) och som försäljningschef Stolt Sea Farm AS (1998-2002).

Morten sitter i Norwegian Seafood Associations styrelse (2021-). Han har också haft styrelse- och kommittéuppdrag i NCCE Aquaculture (2008-2010), MSC (2008-2017), Norges Sjömatsråd (2011-2017) och FHL (2011-).

Morten är Graduate Academy-ekonom med specialisering inom internationell marknadsföring och företagsadministration från Handelsakademiet i Vejle, Fredericia och Kolding.