5.1 Följ gällande konkurrenslagstiftning
Anställda ska bidra till en sund konkurrens i enlighet med konkurrenslagstiftningen.

Insula ska alltid konkurrera på marknaden med respekt för, och i enlighet med gällande konkurrens- och marknadsföringslagstiftning. Anställda som är involverade i marknadsföring, sälj, inköp eller logistik ska försäkra sig om att de har kännedom om lagkrav gällande marknadsföring och sälj.

5.2 Motverka korruption
Insula har nolltolerans för korruption. Korruption innebär missbruk av förtroende och makt för privat vinning, och inkluderar att ge eller ta emot mutor i form av gåvor, pengar eller tjänster. Detta är olagligt och kan leda till straffrättsliga åtgärder.

Anställda som är osäkra på gränsen mellan korruption och gåvor bör rådgöra med HR-chef eller den exekutiva ledningsgruppen för klargöring.

5.3 Försiktighet med gåvor
Insulas anställda och styrelsemedlemmar ska inte erbjuda eller acceptera dyra eller extravaganta gåvor eller tjänster. Här avses också arrangemang och affärsresor bekostade av tredje part.

Vi erbjuder eller accepterar inte kontanter som gåvor.

Det kan vara tillåtet att erbjuda och ta emot personliga artighetsgåvor, förutsatt att de har ett minimalt ekonomiskt värde, inte ges ofta och är tydligt lämpliga under omständigheter. Gåvor får inte ges i ett sammanhang, eller på ett sätt, som kan ge anledning att misstänka att mottagaren kommer att hålla presenten eller fördelen gömd från sin överordnade. Gåvor bör exempelvis adresseras till mottagarens officiella arbetsadress.

Arrangemang för kunder ska alltid ha ett konkret och relevant affärsmässigt syfte och kan bara godtas om de är rimliga och lämpliga när det gäller värde och frekvens. Deltagande i sådana arrangemang som organiseras av andra måste följa samma princip, och resor och uppehåll måste betalas av Insula.

Anställda eller styrelseledamöter som har blivit erbjudna eller har fått gåvor eller tjänster, måste utan dröjsmål meddela sin närmaste chef, som kommer att avgöra huruvida gåvan ska returneras eller inte.