4.1 Möt kunden med professionell kunskap och insikt.
Insula ska vara en komplett leverantör av sjömat till dagligvaruhandel och storhushåll, med Norden som vår hemmamarknad. Vi ska vara sjömatsexpert, och den som hjälper konsumenten att oftare välja sjömat. För att uppnå detta måste Insula vara en bra samtalspartner och rådgivare till våra kunder.

Insulas anställda möter därför kunder med professionell insikt, respekt och förståelse. Vi kommer alltid väl förberedda för kundmöten, är positiva och försöker hitta bra lösningar till nytta för kunden. Vi uttalar oss aldrig negativt om våra kunder i offentliga sammanhang eller på sociala medier.

4.2 Hantera leverantörer professionellt.
Insulas leverantörer är avgörande för vår verksamhet, och deras leveranser är avgörande för vår framgång. Insulas anställda ska därför behandla leverantörer rättfärdigt och med respekt.

Det ska, så långt det är möjligt, ingås skriftliga avtal med leverantörer som befäster, som lägst, avtalspriser och Insulas krav på leveranstid, etiska krav enligt uppförandekod för leverantörer och betalningskrav. Samtliga leverantörer skall bedömas baserat på leverantörsenkät och erfarenhet om leverantören och dess verksamhet.

Vi uttalar oss aldrig negativt om våra leverantörer i offentliga sammanhang eller på sociala medier.

4.3 Respekt för Insulas konkurrenter
Insula anser att en väl fungerande marknad driver utveckling och innovation, och vi respekterar därför våra konkurrenter.

Insula konkurrenskraft bygger på goda produkter och god införsäljning, och Insulas anställda möter därför våra konkurrenter på ett professionellt och redligt sätt.

Inga anställda eller medlemmar i styrelsen för koncernen ska uttrycka sig negativt eller nedlåtande om våra konkurrenter i offentliga sammanhang eller på sociala medier.