Ingrid Kristin kommer fra stilling som HR-direktør i Insulas eierselskap Kverva AS og har gjennom dette god kjennskap til Insula fra eierperspektiv. Før dette var hun HR-direktør for mat- og drikkekonsernet Bitastad AS, Head of Development i Azets AS, og har innehatt flere lederroller, og fagansvar innen HR og forretningsutvikling i Visma AS. 

Ingrid Kristin er utdannet økonomom fra HiST, med tilleggsfag fra NTNU.