Visste du att Insula har både landningsställen för fisk, produktionsbolag och säljbolag? Det betyder att vi har medarbetare inom en mängd kompetensområden och med ett hav av möjligheter för den som önskar att arbeta med att lyfta sjömatsnäringen.

De flesta av våra medarbetare arbetar med livsmedelsproduktion, försäljning eller ekonomi. Men vi har också medarbetare inom till exempel affärsutveckling, marknadsföring, produktutveckling och innovation, informations- och kommunikationsteknik, kvalitet och Hälsa Miljö Säkerhet. Tillsammans ser vi till att erbjuda spännande sjömatsprodukter av högsta kvalitet, och säkerställer effektiviteten och livsmedelssäkerheten från att fisken landas tills den serveras som en färdig måltid i restaurangen, hotellet eller närbutiken.

Insula har under de senaste åren vuxit snabbt. Tillväxten beror i huvudsak på förvärv av starka och traditionsrika sjömatsföretag i Norden. Från koncernens huvudkontor i Leknes, Norge leds därför ett antal sjömatsbolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island, som alla har som mål att producera och leverera den bästa sjömaten till kvalitetsmedvetna konsumenter.

Att besöka Insulas bolag är därför en resa genom nordiska sjömatstraditioner. Och att arbeta i Insula betyder att man är med i en nordisk sammanslutning av sjömatskompetens, med lokal tillhörighet och stolthet.

Insula har ett visionärt ledarskap som tror på möjligheten att lyckas med nordisk sjömatsproduktion och vidareförädling, kanske världens dyraste region för att göra just det. För att lyckas med det behöver vi därför medarbetare som värdesätter kvalitet och hårt arbete, som bidrar till en bra och säker arbetsmiljö och som trivs med en arbetsdag som kännetecknas av förändring och tillväxt.

Vill du veta mer om våra bolag? Besök dem under "Våra bolag".