Varsam hantering

Landningsstation för fisk

Publicerat

Fångsten bearbetas snabbt efter landningen så att den goda kvaliteten bevaras.

Kontakta oss

Marenor AB
Box 23
SE-456 21 Kungshamn
Sverige

E-mail: info@marenor.se
Phone: +46 (0) 523 708 00

Fiskeriet/Lobster AB
Transportvägen 9
SE-117 43 Stockholm, Sverige
Sverige

E-mail: info@fiskeriet.se
E-mail: info@lobster.se
Phone Fiskeriet: +46 (0) 8 449 59 50
Phone Lobster: +46 (0) 8 444 34 80