Varsam hantering

Landningsstation för fisk

Fångsten bearbetas snabbt efter landningen så att den goda kvaliteten bevaras.

Kontakta oss

Marenor AB
Box 23
SE-456 21 Kungshamn
Sverige

E-mail: info@marenor.se
Phone: +46 (0) 523 708 00