Velkommen til Insula Sverige. Målet vårt er å inspirere, støtte og tilrettelegge for økt forbruk av velsmakende, sunn og bærekraftig sjømat.
 
Insula er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av sjømatprodukter, og Insula Sverige omfatter den svenske delen av konsernet. Konsernets strategi er å være en komplett leverandør til dagligvarehandelen og storhusholdning, med Norden som det primære markedet.