Lobster Seafood Sweden AB är ett rent tradingbolag som importerar färska och frysta sjömatsprodukter från hela världen och säljer dem till grossister och storhushållskunder i Norden, primärt i Sverige.

Lobsters unika kunderbjudande ligger i att lösa varje kunds specifika behov av sjömatsprodukter med högsta precision och effektivitet, varje dag, hela året, till bästa pris- och kvalitetsförhållandet. Från proffs till proffs.

Våra huvudprodukter inom färsk fisk är lax, röding, regnbågslax, torsk och gös.

Inom det frysta området är vi kända för vårt breda sortiment och bästa kvalitet.

Lobster Seafood blev en del av Insula-koncernen 2017.