Camilla Beck Sætre har varit Marknadsförings- och Innovationchef för Insula och Insulas dotterbolag Lofotprodukt AS (2012-2018). Innan dess var hon strategisk rådgivare på Strømme Throndsen Design AS (2007-2012), marknadschef på Ringnes AS (2002-2003) och produktgruppschef på AS Solo (2000-2002).

Camilla innehar styrelseuppdrag i Sjömatsföretagen (2019-).

Camilla har civilekonomexamen med CEMS Master (Community of European Management Schools) från Norges Handelshögskola. Hon har också ett Executive Master of Management-program i strategisk management från Handelshögskolan BI, marknadskompetens inom sjömatsnäringen (NHH) och ledarskapsutbildning genom Nord-Norsk Ledarskapsutveckling.