Jean Gallen har 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring med huvudfokus på FMCG. Han kommer från en position som Vice VD på Ab Chipster Food Oy (2014-2018). Innan dess arbetade han bland annat som nordisk marknadschef hos Chiquita Banana Company (1994-1998) och som verkställande direktör på J. Walter Thompson Ltd (2005-2012).

Jean har en diplomutbildning inom Business Administration från Svenska Handelsläroverket, med fokus på marknadsföring och redovisning.