Merethe Holte kommer från en position som affärsutvecklare på Insulas dotterbolag Lofotprodukt AS (2014-2015). Innan dess var hon partner i Aukner Neuman AS (2012-2013), projektledare, chef för affärsutveckling och kategorichef i Mills DA (2002-2012), samt strategisk rådgivare i A.T. Kearney AS (1994-2002).

Merethe sitter med i styrelsen för Sjömatnorge (2018-).

Merethe har en mastersexamen i Business Administration genom European Management Program.