Ida Texmo Prytz kommer från en position som koncerncontroller, Global Process Owner Finance och Manager Finance & Treasury i Insula AS (2017-2019). Innan dess arbetade hon som chef för Performance Management Finance & Control Nord i Statoil ASA (2013-2016) och inom revision i PwC (2009-2010).

Ida har en mastersexamen i Business Administration and Economics, samt en kandidatexamen i hotelladministration från Universitetet i Stavanger.