Mangfoldprisen er den norske stats utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

– Det er veldig hyggelig at integreringsarbeidet vårt legges merke til. Vi har 19 nasjonaliteter fra alle verdenshjørner i arbeidsstokken. Integrering er derfor viktig, blant annet når det gjelder språk, sier Rune Barosen Nilsen.

Les mer om Mangfoldsprisen på Mangfoldsprisen.no