För Fiskeriet innebär det att man samlar sig kring en centraliserad distributionsmodell med utgångspunkt i Årsta, Stockholm. Samarbetet möjliggör full potential att nå ut brett inom sjömatskategorin både för Fiskeriet som Sveriges ledande leverantör av sjömat, och Martin&Servera som är Sveriges ledande aktör inom foodservice.

-Samarbetet innebär att vi når ut till ett bredare spektra av kunder och att vi förenklar genom vi tillsammans blir en helhetslösning för slutkunden, säger Louise Norman, affärsområdeschef Foodservice, Fiskeriet Sverige AB.

Fiskeriet kommer fortsatt arbeta kundnära i Norrland och behåller sitt säljkontor i Umeå men produktion och distribution kommer framåt att ske från Stockholm.

-För Fiskeriet är detta ett första steg för att utveckla ett starkare samarbete på längre sikt. Fiskeriet har idag en väl uppbyggd säljmodell i Norrland vilken man behåller och bygger vidare på, säger Jörgen Bergqvist, VD, Fiskeriet Sverige AB.

Läs gärna mer om Fiskeriet Sverige AB på www.fiskeriet.se eller Fiskeriet Sverige AB.