Trekker tilbake varsomhetsregler
På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdert nytte og risiko ved å spise fisk. Rapporten er en oppdatering av vurderingen som komiteen publiserte i 2006. Resultatet er at komiteen nå trekker tilbake noen av forbeholdene mot inntak av fisk som ble opprettet i 2006:

– Det er ikke lenger grunn til å si at kvinner i fruktbar alder og jenter bør begrense inntaket av fet fisk ut fra et helseperspektiv, heter det i rapporten.

Vesentlig lavere nivå av miljøgifter
Årsaken er at det ikke er funnet vesentlige endringer i nivåer av miljøgifter i villfanget fisk siden 2006. Derimot er nivået av miljøgifter i oppdrettslaks vesentlig redusert, og fet oppdrettsfisk inneholder derfor forstatt, og nå vesentlig mindre miljøgifter enn for eksempel fet villfisk.

– Oppdrettslaksen inneholder nå 70 prosent mindre PCB og dioksiner enn i 2006. For kvikksølv er nivået i oppdrettslaks halvert. Ved dagens nivåer av de viktigste miljøgiftene PCB, dioksiner og kvikksølv i fisk, får derfor verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder miljøgifter fra fet og mager fisk, heter det i rapporten.

Årsaken til nedgangen av miljøgifter i oppdrettslaks oppgis å være at en større andel av fiskefôret kommer fra planter sammenlignet med i 2006.

Anbefaler fisk og fiskepålegg
– Vi anbefaler at man spiser fisk til middag to til tre ganger i uken, og gjerne bruker fisk som pålegg. Det er gledelig at denne rapporten underbygger kostrådet om fisk, og at den viser at det ikke er grunnlag for å anbefale egne varsomhetsregler for gravide eller kvinner i fruktbar alder. Den viser tvert om hvor viktig det er at denne gruppen spiser fisk, fordi det er godt dokumentert at mors inntak av fisk bidrar positivt til utvikling av nervesystemet hos foster og spedbarn som ammes, sier Knut-Inge Klepp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Les mer om saken HER.